Fraenkel (Frenkel) Joachim

(?-1904 Lwów) – działacz socjalistyczny. Pochodził z zamożnej żydowskiej rodziny kupieckiej osiadłej we Lwowie. Studiował na wydziale filozoficznym i historycznym uniwersytetu lwowskiego, specjalizując się w historii Żydów w Polsce. W końcu lat 90. XIX w. żywo uczestniczył w ruchu socjalistycznym młodzieży akademickiej; związany był z asymilatorskim stowarzyszeniem Agudas Achim – Przymierze Braci; redagował jego organ „Ojczyzna”. Przez wiele lat był przewodniczącym lwowskiego komitetu PPSD; współpracował z tamtejszymi pismami partyjnymi („Robotnik”, „Siła”, „Przedświt”); redagował „Nowego Robotnika” i pismo „Der Arbeter” (jid., Robotnik).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand