Forum Żydowskie

organizacja społeczna z siedzibą w Warszawie, działająca od 1994; powstała z inicjatywy grupy dziesięciu osób (w większości należących do średniego pokolenia). Jednym z celów F.Ż. jest intensyfikacja życia żydowskiego w Polsce. Z jednej strony, nawiązuje ono współpracę z podobnymi grupami za granicą, z drugiej – utrzymuje kontakty z osobami, które uległy asymilacji do kultury polskiej. W 1998 prezesem F.Ż. był Stanisław Krajewski.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand