„Fołks-Sztyme - Głos Ludu”

wydawnictwo nieperiodyczne, założone w Łodzi 22 II 1946; organ Frakcji PPR przy CKŻP; wydawane w języku jidysz. Początkowo nosiło podtytuł P.P.R.-isze Cajtszrift (jid., Czasopismo PPR-owskie). Od 19 IV 1946 ukazywało się jako mies., a od kwietnia 1947 – tygodnik (od 1949 wydawany w Warszawie z podtytułem „Tygodnik KC PZPR”). W 1950 zmieniło podtytuł na „Organ KC PZPR” i zaczęło ukazywać się cztery razy w tygodniu. W 1956 stało się organem TSKŻ i zaczęło wychodzić raz w tygodniu; wydawane było do końca 1991 w języku jidysz i polskim. Jego miejsce zajął później dwutygodnik „Słowo Żydowskie – Dos Jidisze Wort”. Redaktorami „F.Sz.-G.L.” byli: B. Mark, Michał Mirski, Samuel Tenenblatt, Abram Kwaterko.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand