„Fołks-Cajtung (Fołkscajtung)”

(jid., Gazeta Ludowa); od 28 II 1922 do 15 I 1926 nosząca tytuł „Unzer Fołks-Cajtung” (jid., Nasza Gazeta Ludowa), a potem – od 18 I 1926 – „Naje Fołks-Cajtung” (jid., Nowa Gazeta Ludowa) – 1. organ Bundu, wydawany początkowo (1921-1922) jako tygodnik, później (od 28 II 1922) dwa razy w tygodniu, a od 1 IX 1922 – dziennik; ukazujący się w Warszawie do 26 IX 1939, w nakładzie 45 tys. egzemplarzy. Redaktorem nacz. był H. Erlich; w kilkuosobowym kolegium redakcyjnym zasiadali m.in.: W. Medem, M. Orzech, W. Szulman. W piątki wychodził też tygodniowy dodatek dla dzieci, „Klajne Fołks-Cajtung” (jid., Mała Gazeta Ludowa), redagowany przez J. Pata. Publicystyka „F.-C.” była wykładnią stanowiska Bundu wobec problemów politycznych, społecznych i gospodarczych kraju oraz problemów życia Żydów, a w szczególności klasy robotniczej i warstw uboższych. Pismo podlegało częstym konfiskatom. Stałe działy stanowiły w nim m.in.: „Kobiecy kącik”, dział literacki, recenzje teatralne, sport, przeglądy prasy, kronika kryminalna i sądowa, oraz powieść w odcinkach. 2. nieperiodyczne czasopismo Bundu, wydawane w latach 1945/1946-1947.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem