Fiszel Mojżesz (?-1496)

(?-1496 Kazimierz pod Krakowem) – finansista, członek kahału krakowskiego; ożeniony z Rachelą F.; ojciec Franczka F.; dziadek lekarza, Mojżesza F. (XVI w); teść rabina Jakuba Polaka. W połowie XV w., wraz z ojcem Efraimem F. i trzema braćmi, przybył z Czech do Krakowa. W latach 70. i 80. XVI w. udzielał pożyczek okolicznym magnatom i dworowi królewskiemu. Niezadowolony z takiego obrotu rzeczy kahał krakowski, reprezentujący interesy zasiedziałych tam Żydów, oskarżył F. o bezprawne naruszanie ich przywilejów gospodarczych. Sąd rabinacki wydał wyrok, który na skutek apelacji trafił do krakowskiego sądu wojewodzińskiego. Wojewoda krakowski skazał małżonków F. na wygnanie z miasta. Zapewne dzięki protekcji królewskiej, wyrok nie został jednak wykonany, a F. nieco później wybrano do zarządu gminy krakowskiej. W 1485 F. i inni członkowie kahału podpisali z magistratem niekorzystny dla Żydów układ. Po pożarze miasta w 1494, o którego podpalenie oskarżono żydowskich mieszkańców Krakowa, F. podzielił los swych współwyznawców i został zmuszony do przeniesienia się w 1495 do Kazimierza, gdzie zmarł.

Autor hasła: Maurycy Horn

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem