Finkler Chaim Meir z Pińczowa

(?-1919 Kielce) – cadyk; syn Icchaka z Radoszyc. W 1866 został cadykiem i zamieszkał w Pińczowie. W 1914 przeniósł się do Kielc i tam zmarł. Reprezentował ascetyczny nurt w chasydyzmie (chasydyzm polski). Jest autorem kilku dzieł: Imre(j) Chajim (Piotrków 1913), które było poświęcone kalendarzowi żydowskiemu, a w szczególności – miesiącowi adar; noszącego taki sam tytuł, lecz poświęconego Talmudowi (Warszawa 1899); oraz Minchat Jehuda (hebr., Ofiara Judy), poświęconego Torze (Piotrków 1910).

Autor hasła: Michał Galas

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand