Finkler Chaim Aszer z Radoszyc

(?-1942 Kielce) – cadyk i rabin, zwolennik ascetycznego nurtu w chasydyzmie (chasydyzm polski); syn Eliezera Dawida z Radoszyc. Był znany jako twórca jesziw w Łodzi i Radoszycach. Od 1927 był rabinem w Radoszycach, a w 1933 uzyskał takie stanowisko we Włoszczowej. W czasie II wojny światowej mieszkał w Łodzi, Radoszycach, następnie przymusowo został przesiedlony do getta w Kielcach, gdzie (18 lutego) zmarł z wycieńczenia. Po jego śmierci, na znak żałoby w getcie, ogłoszono godzinną przerwę w pracy. W uroczystym pogrzebie – za zezwoleniem Niemców – uczestniczyli żydowskiej delegaci z pobliskich miasteczek; mowy pogrzebowe wygłosili: rabin Kielc, Abele Rapaport; oraz prezes kieleckiego Judenratu, Herman Lewi.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand