Finkelstein (Finkelsztajn; Finkielsztajn) Leo

(1885 Radom – 1950) – pisarz, publicysta, krytyk literacki i pedagog. Ukończył gimnazjum w Kielcach. Studiował filozofię i polonistykę na UJ. Później był nauczycielem gimnazjalnym języków polskiego i jidysz. W 1920 służył w WP. Pełnił wiele ważnych funkcji społecznych; był m.in.: członkiem Zarządu Gminy Żydowskiej w Warszawie; wiceprzewodniczącym Związku Literatów i Dziennikarzy Żydowskich w Polsce; sekretarzem Żydowskiej Sekcji PEN-Clubu; członkiem zarządów Kultur-Ligi, Towarzystwa Przyjaciół JIWO w Warszawie, Centralnej Rady Centralnego Związku Rzemieślników Żydów Rzeczpospolitej Polskiej. Od połowy lat 30. związany był z Bundem. Współpracował z prasą jidysz i polsko-żydowską, w tym m.in. z: „Naszym Przeglądem”; „Fołks-Cajtung”; „Der Moment”; „Literarisze Bleter”. Sam był wydawcą i redaktorem nieregularnie wydawanego w Warszawie pisma „Nasza Obrona. Pismo poświęcone antyhitlerowskiej akcji gospodarczej – Unzer Abwehr. Cajtszrift gewidmet der antihitleristiszer wirtszaftlicher akcje” (15 XI 1933 – listopad 1934). W młodości pisał jednoaktówki, grane przez zespoły amatorskie w Kielcach. Przed wojną opublikował: Grund sztrichtn fun der jidiszer filosofie (jid., Zasadnicze kierunki filozofii żydowskiej, 1937). Podczas II wojny światowej przebywał w Związku Radzieckim; w Moskwie został aresztowany i zesłany wraz z żoną. Był członkiem Komitetu Organizacyjnego Żydów Polskich. Repatriował się w 1946; współpracował z czasopismem „Jidisze Szriftn”; wkrótce opuścił Polskę. Po krótkim pobycie w Paryżu osiedlił się na stałe w Stanach Zjednoczonych (1948). Po wojnie napisał m.in. książki: Ał nahorot Pojłn (jid., Nad rzekami Polski), poświęconą problematyce Zagłady; Do un dort (jid., Tu i tam, 1950), studium o F. Bimce, i – wydane pośmiertnie – Jidisz łuszn un jidisze egzistenc (jid., Żydowskie oszołomienie i żydowska egzystencja, 1954).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem