Finkelstein (Finkelsztajn) Noe (Noach)

(1871 Brześć n. Bugiem – 1946) – dziennikarz, wydawca, działacz syjonistyczny. Pochodził z zamożnej rodziny o starych tradycjach intelektualnych. Mieszkał w Warszawie, gdzie jego ojciec, a później także brat Nehemiasz, był właścicielem hurtowni wag i wyrobów żelaznych. F. związał się z ruchem syjonistycznym i stał się jego aktywnym działaczem. Kilkakrotnie brał udział w Światowych Kongresach Syjonistycznych. Od grudnia 1906 do września 1914 wydawał tygodnik „Jidiszes Wochnbłat” (jid., Tygodnik Żydowski), założony do spółki z S.J. Jackanem i H. Zeitlinem, reprezentujący poglądy terytorialistów. Jego marzeniem było jednak założenie codziennej gazety w języku jidysz, co zrealizował, wydając najpierw „Jidiszes Togbłat” (Dziennik Żydowski, 1906-1911), a następnie – wraz z bratem Nehemiaszem i Jackanem – poważny dziennik żydowski „Hajnt” (1908-1939), inwestując w to własne środki finansowe. Był jego współwydawcą i redaktorem, aż do wybuchu II wojny światowej. Podczas wojny, w getcie warszawskim był czynny w żydowskiej organizacji społecznej TOZ.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand