Filip Herod

Herod Boethos (I w. p.n.e./I w. n.e.) – wierny Rzymowi tetrarcha Gaulanitis, Iturei, Batanei, Panias, Trachonitis i Auranitis (tereny na wschód od Jordanu, od źródeł rzeki do Jarmuku; 4 p.n.e. – 34 n.e.), wasal Rzymu podległy rzymskiemu namiestnikowi Syrii; syn Heroda I Wielkiego; brat Archelaosa i Antypasa Heroda; mąż Herodiady. Był dobrym administratorem. Rządził podległymi mu terenami, starając się utrzymać pokój; nie mieszał się w spory dynastyczne. Odbudował zniszczone miasto Panion, nazywając je Cezareą Filipową; przebudował miasto Betsaida, nadając mu nazwę Julias. Zmarł bezpotomnie. Po jego śmierci zarządzane przezeń tereny przyłączono do prowincji syryjskiej (od 37 n.e. rządził nimi Agryppa I).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem