Feldwurm Jehuda

pseud. Jehuda Feld, Julek (ok. 1906 Warszawa? – 1942 tamże) – pisarz, publicysta, działacz komunistyczny. Od początku lat 30. był członkiem KPP. W 1932 rozpoczął pracę jako urzędnik TOZ-u. Wydał też autobiograficzną powieść Mechel Kulik. W okresie II wojny światowej przebywał w getcie warszawskim. Jako sekretarz TOZ-u zorganizował kuchnię dla pisarzy i działaczy społecznych. Współtworzył konspiracyjną grupę komunistyczną. Pisał artykuły i reportaże dla prasy konspiracyjnej. Wydawał tygodnik „Morgn Fraj” (jid., Wolne Jutro; marzec – grudzień 1941) oraz dziennik „Morgnfrajhajt” (jid., Jutrzejsza Wolność; od stycznia 1942). Był członkiem kierownictwa PPR w getcie i redaktorem czasopisma partii „Cum Kamf” (jid., Do boju), oraz współorganizatorem pierwszej grupy GL. Kontynuował też działalność literacką, pisząc nowele o głodzie i warunkach życia w getcie (utwory te zaginęły). Współpracował z Archiwum Ringelbluma. 15 VIII 1942 zbiegł z Umschlagplatzu. Później, działając wśród robotników żydowskich na Dworcu Wschodnim, zorganizował przerzut lekarstw i broni oraz lekarzy i byłych wojskowych do oddziałów GL. Po wyprowadzeniu żony i dzieci z getta, ponownie znalazł się w grupie przeznaczonej do deportacji do obozu zagłady. 15 X 1942 zginął zastrzelony przez funkcjonariuszy Sipo w czasie próby ucieczki z Umschlagplatzu.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand