Feldhorn Juliusz

pseud. Jan Las (1901 Tarnopol – 1943 Wieliczka) – historyk literatury, nauczyciel, poeta, pisarz i tłumacz. Ukończył studia filozoficzne na UJ (1923; doktorat w 1927), następnie był w Krakowie nauczycielem języka polskiego w Prywatnym Gimnazjum Koedukacyjnym Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej (wraz z B. Katzem, Michałem Friedländerem). Współpracował z „Gazetą Literacką” (1926-1927) i „Miesięcznikiem Żydowskim” (1931-1935). We wrześniu 1939 służył w WP, następnie znalazł schronienie we Lwowie i uczył w szkole zawodowej, aż do czasu wkroczenia tam Niemców (czerwiec 1941). Potem przez jakiś czas ukrywał się w Wiśniczu. Zaangażowany w pracę konspiracyjną, przenosił się z miejsca na miejsce (Kraków, Swoszowice). Na skutek denuncjacji (według innej wersji – przypadkowo) został w Swoszowicach aresztowany przez gestapo i rozstrzelany w Wieliczce (sierpień 1943). Wydał kilka zbiorów wierszy (Domy, 1922; Wczorajdziśjutro, 1928; W ogrodzie brata Chryzostoma, 1932). Jest także autorem kilku powieści popularnonaukowych dla młodzieży (Wieści płyną w świat, 1938); powieści Cienie nad kołyską (1936). Przetłumaczył z oryginału Pieśń nad pieśniami; przekładał również Dantego, Verlaine'a, Rimbauda, Goethego, poetów serbskich i rosyjskich. Pisał artykuły naukowe poświęcone motywom żydowskim w literaturze polskiej i światowej. Jego popularny zarys historii sztuki, napisany jeszcze przed wojną, został wydany w 1961 (Dzieła i twórcy).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand