Federacja Stowarzyszeń Żydowskich w Polsce

organizacja społeczna powstała w 1998 (zarejestrowana w 1999). Jej celem jest m.in.: koordynacja działań i arbitraż w sporach stowarzyszeń wchodzących w skład F.S.Ż. w P.; reprezentowanie ich i ich członków wobec społeczeństwa polskiego, władz państwowych i administracyjnych, oraz organizacji międzynarodowych; obrona praw stowarzyszeń wchodzących w skład federacji; przeciwdziałanie zjawiskom ksenofobii i antysemityzmu; wychowanie żydowskiej młodzieży w duchu żydowskim; działanie na rzecz restytucji mienia żydowskiego w Polsce, z wyłączeniem byłej własności gmin żydowskich; organizowanie współpracy z organizacjami żydowskimi, zwłaszcza w Izraelu. W skład F.S.Ż. w P. wchodzą: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce; Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce; Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny; Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej; Amerykańsko-Polsko-Izraelska Fundacja SHALOM ; prezesem federacji został Szymon Szurmiej.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand