Farbstein Dawid Cwi

(1868 Warszawa – 1953 Zurych) – prawnik, polityk syjonistyczny i socjalistyczny; brat Joszui Heszela F. Studiował w Szwajcarii, gdzie osiadł na stałe. Był bliskim współpracownikiem T. Herzla w okr. organizowania I Światowego Kongresu Syjonistycznego (1897) i głównym referentem sytuacji ekonomicznej Żydów na świecie. Ogłosił ważną broszurę Der Zionismus und die Judenfrage, ökonomisch und ethisch (1898). Wniósł duży wkład w organizację żydowskiego życia gminnego w Szwajcarii. Zaangażowany w życie polityczne kraju osiedlenia, jako przywódca socjaldemokratów szwajcarskich był członkiem kolejno: Gemeinderat w Zurychu, Kantonalrat i Nationalrat w Bernie.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand