Farbstein (Farbsztein) Joszua (Szyja) Heszel

(1870 Warszawa – 1948 Jerozolima) – polityk syjonistyczny, czołowy działacz partii Mizrachi, działacz społeczny; brat Dawida Cwi F. Ukończył gimnazjum i szkołę handlową w Warszawie. We wczesnej młodości związany był z ruchem Miłośników Syjonu, a potem z syjonistami. Wraz z bratem uczestniczył w I Światowym Kongresie Syjonistycznym w Bazylei (1897), a potem także w następnych Kongresach. Od 1902, tj. od początku istnienia Mizrachi, był jej członkiem oraz wieloletnim członkiem CK Światowego Ruchu Mizrachi. Ponadto pełnił m.in. funkcje: przewodniczącego Organizacji Syjonistycznej w Polsce (1916-1918), członka Rady Miejskiej Warszawy (1916-1926), przewodniczącego Mizrachi w Polsce (1918-1931), posła do Sejmu RP (1919-1927), członka prezydium Tymczasowej Żydowskiej Rady Narodowej, przewodniczącego Keren ha-Jesod, prezesa Gminy Żydowskiej w Warszawie (1926-1931) i Stowarzyszenia Kupców Żydowskich, zasiadał też w prezydium Agencji Żydowskiej. W czasie I wojny światowej organizował w Stanach Zjedn. pomoc dla Żydów z byłego Królestwa Polskiego. Był jednym ze współzałożycieli Seminarium Rabinicznego „Tachkemoni” w Warszawie. Po wybraniu go do Egzekutywy Światowej Organizacji Syjonistycznej (1931) przez dwa lata kierował jej Departamentem Handlu i Przemysłu w Jerozolimie. Przez wiele lat (od 1938) kierował gminą żydowską w Jerozolimie, a od 1945 został wybrany na jej honorowego prezesa.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand