Fallek Wilhelm (Wolf)

(1887 Łódź – 1941 Brody?) – historyk literatury, teatrolog, krytyk, pedagog, prawnik. Jego ojciec, Alter F., powoli dorabiał się, zostając ostatecznie fabrykantem pudełek w Krakowie. F. studiował prawo na UJ (od 1909), uzyskując doktorat w 1915. W czasach studenckich, pod wpływem związków z polskim życiem literackim, stał się polonistą i pedagogiem. Na pocz. l. 20. przeniósł się do Łodzi, gdzie uczył j. polskiego w I Gimnazjum Związku Zrzeszeń Społecznych Utrzymujących Szkoły Żydowskie w Łodzi. Z czasem stał się cenionym pedagogiem tego przedmiotu, publikował nt. dydaktyki jego nauczania. Był też wykładowcą historii teatru na kursie, stworzonym w Łodzi w 1923 przez aktorkę scen hebr., Miriam Berenstein-Kohen. Jego zainteresowania polonistyczne ogniskowały się na dwóch wiodących tematach – wpływie Biblii na literaturę polską (Szkice i studia o wpływie Biblii na literaturę polską, 1931), m.in. na twórczość Jana Kochanowskiego i Adama Mickiewicza; na zagadnieniach związanych ze współczesnym teatrem polskim (głównie pisał o łódz. życiu teatralnym) oraz – w mniejszym stopniu – z teatrem żydowskim. Napisał szkic Twórczość Żydów na polu literatury polskiej (do 1918 r.), opublikowany w syntezie Żydzi w Polsce Odrodzonej (t. 2, b.d.w.). Był też cenionym publicystą, piszącym w prasie polskiej i polsko-żydowskiej (m.in. w: „Chwili”, „Miesięczniku Żydowskim”, „Nowym Dzienniku”, „Naszym Przeglądzie”, „Opinii”). Brał też aktywny udział w polskim życiu literackim Łodzi. W 1936 otrzymał Srebrny Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury. Bywa zaliczany do „drugiego (polskiego) brzegu” literatury pol.-żydowskiej. We wrześniu 1939 uciekł przed Niemcami do Brodów, gdzie kierował szkołą powszechną. Został zamordowany przez Niemców, prawdopodobnie w okolicach Brodów, latem 1941.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem