Fajans Maksymilian

([1825] 1827 Sieradz – 1890 Targówek k. Warszawy, współcz. dzielnica Warszawy) – rysownik, litograf, fotografik, wydawca. Pochodził z rodziny kupieckiej. Studiował w warszawskiej SSP oraz w Paryżu. Odbył praktykę w paryskich zakładach litograficznych. Po powrocie do kraju (1853) otworzył Zakład Artystyczno-Litograficzny w Warszawie. Związany był ze środowiskiem tzw. synagogi postępowej przy ul. Daniłowiczowskiej. Interesowała go przede wszystkim historia i współczesność Polski. Portretował znane osobistości; wydał zbiór litografii Wizerunki polskie (z. 1-14, 1851-1861; pierwsze zeszyty zostały wydane w zakładzie chromolitograficznym R.J. Lemerciera w Paryżu). Jako pierwszy w Polsce, wykonywał tablice barwne w technice chromolitografii (Wzory sztuki średniowiecznej A. Przeździeckiego i E. Rastawieckiego, seria 1-3, 1853-1869). W późniejszych latach zajmował się głównie drukiem użytkowym; wykonywał litografie do kalendarzy, reklam, projektował okładki i ilustrował książki; przygotował 260 litografii do Widoków polskich N. Ordy (seria 1-8, 1873-1883); wykonywał reprodukcje dzieł dla TZSP (według obrazów i rysunków W. Gersona, J.F. Piwarskiego i innych artystów). Od końca 1861 prowadził jeden z pierwszych w Warszawie zakładow fotograficznych (do ok. 1881), specjalizując się w wielkoformatowych portretach. Jego publikacje należały do najpopularniejszych krajowych wydań albumowych. F. przyczynił się do postawienia polskiej litografii barwnej na światowym poziomie. Kilkakrotnie był nagradzany na międzynarodowych wystawach (Petersburg, Paryż). Został pochowany w Warszawie, na cmentarzu żydowskim na Pradze.

Autor hasła: Magdalena Tarnowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Maksymilian Fajans - Fajans Maksymilian - Polski Słownik Judaistyczny
Maksymilian Fajans (kliknij, aby powiększyć)

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand