Ezra

(hebr. ezra = pomoc, wsparcie) – 1. forma imienia, znanego także w greckim brzmieniu Ezdrasz; 2. nazwa wielu towarzystw i organizacji syjonistycznych; nawiązywała do tradycji, związanej z powrotem Żydów do ojczyzny, bowiem Ezdrasz był przywódcą grupy wygnańców, która w 458 p.n.e. powróciła z niewoli babilońskiej. Już w okresie protosyjonistycznym nosiło ją towarzystwo, powstałe w Niemczech w 1884, którego celem było wspieranie żydowskich osadników-rolników w Palestynie; dysponowało ono własnym funduszem kolonizacyjnym. Nazwę tę nosiło także wiele innych organizacji syjonistycznych (por. np. Ben-Gurion). 3. młodzieżowy ruch ortodoksyjny (por. judaizm ortodoksyjny), zainicjowany przez grupę żydowskich studentów w Niemczech w 1919, nawiązujący w swej nazwie do Ezdrasza, twórcy Wielkiego Zgromadzenia oraz tego, który na prośbę ludu odczytywał i objaśniał zapomnianą już przez wielu Torę. Ruch ten, przejmując rozmaite formy pracy od współczesnych sobie organizacji młodzieżowych (obozy letnie, strój organizacyjny, dyskusje itp.), stawiał sobie za cel wprowadzenie „całkowicie żydowskiej edukacji”. To założenie wśród członków E. w Polsce bywało realizowane także poprzez podejmowanie studiów w jesziwach polskich i litewskich. W latach 30. XX w. ruch ten zaczął się zbliżać do religijnego syjonizmu. Katalizatorem tego procesu było zagrożenie ze strony nazizmu. Obecnie ruch ten istnieje w Izraelu, gdzie ma własne kibuce, a także w Argentynie, Anglii, Francji, Holandii, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. 4. nazwa biblioteki w Krakowie, założonej w 1899 przez stowarzyszenie, zorganizowane przez rabina O. Thona. Mieściła się w gmachu gminy żydowskiej. Posiadała cenny zbiór starych dzieł rabinackich i czasopism judaistycznych; w okresie międzywojennym była najmniejszą pośród ważnych bibliotek judaistycznych. Po I wojnie światowej jej rozwój został zahamowany ze względu na brak funduszy. W jej zbiorach znajdowało się ok. 6 tys. tomów, ale był to bardzo starannie dobrany księgozbiór. E. stała się placówką wzorcową dla całej sieci bibliotek syjonistycznych.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem