Ezdrasza Księga

(hebr. Ezra) – dziesiąta księga w dziale Pism w kanonie Biblii Hebrajskiej (następna w kolejności po Księdze Daniela, która – zgodnie z tradycją talmudyczną – dawniej należała do Księgi Kronik), licząca 10 rozdziałów. Pierwotnie były to 1 i 2 Księga Ezdrasza, tworząca całość z Księgą Nehemiasza (jej część stanowiła Księga Kronik); ich autorstwo przypisywano kapłanowi i pisarzowi Ezdraszowi, który żył w V w. p.n.e. (sofer). Tekst księgi został przez Ojców Kościoła, Orygenesa, a potem w Wulgacie podzielony na nowo, na dwie części; autorstwo drugiej przypisano Nehemiaszowi (jednak mężowie uczeni w Prawie byli zdania, że Księga Kronik została napisana przez Ezdrasza). Współcześni uczeni sądzą, że każda z tych ksiąg stanowi niezależną całość i powstała oddzielnie. Podział na dwie odrębne księgi do tekstu hebrajskiego został wprowadzony ok. 1450. Księgi Ezdrasza i Nehemiasza stanowią bezcenne źródło do historii Żydów w okresie po niewoli babilońskiej, bowiem obejmują czas od wydania przez króla perskiego, Cyrusa, zezwolenia na powrót Żydów do ojczyzny (538 p.n.e.) do początków panowania króla perskiego Dariusza II (ok. 420 p.n.e.). Obie stanowią kompilację rozmaitych źródeł i dokumentów. Ich autor (autorzy) zgromadził – nie komentując i nawet często nie systematyzując – wiele rozmaitych dokumentów z epoki, również w oryginalnym brzmieniu (genealogie, katalogi, dekrety królów pers., korespondencję urzędową itd.). Prawdopodobnie, pośród wykorzystanych dokumentów, znalazły się pamiętniki Ezdrasza i Nehemiasza. Autor nie dbał o zachowanie chronologii; wielokrotnie dawniejsze wydarzenia są relacjonowane i przytaczane później niż nowsze. Część tekstu jest napisana w języku hebraskim, a część w aramejskim. Znane są także apokryficzne wersje 3 i 4 Księgi Ezdrasza (ta druga zw. jest także Apokalipsą Ezdrasza; por. apokryfy i pseudoepigrafy).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem