Ewen (ha-)Ezer

(hebr., Kamień pomocny; tytuł pochodzi od biblijnego określenia stosunku kobiety do męża) – trzecia część kodeksów halachicznych Arbaa Turim Jaakowa ben Aszera i Szulchan Aruch J. ben E. Karo, wydana po raz pierwszy w Sabbionetcie, Włochy, w 1553, która nawiązuje swym tytułem do słów Księgi Samuela (4,1; 5,1; 7,12). Zawiera przepisy i przykazania związane z prawem rodzinnym (w tym z małżeństwem i rozwodem). W Królestwie Polskim Komitet Starozakonnych, na żądanie Komisji Rządowej Sprawiedliwości, na przełomie 1836/1837 przygotował wyciąg z tej księgi, z rozdziałów zawierających wszystkie podstawowe przepisy dotyczące rozwodów. Miał on ułatwić sądom cywilnym rozpatrywanie spraw rozwodowych Żydów; na język polski, z polecenia rządu, przetłumaczył go J. Tugendhold w 1841. (Zob. też: Aszkenazy Hillel ben Naftali Hirc; Choszen (ha-)Miszpat; Jeszuot Jaakow)

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem