Ewel Rabati

(hebr., Wielka Żałoba, Wielki traktat o żałobie); zdrobniale nazywany S(e)machot (hebr., Wsparcie) – jeden z tzw. Małych traktatów talmudycznych, dołączany do porządku Nezikin. Poświęcony jest prawom, związanym ze śmiercią, zgonem, obrządkiem i mowami pogrzebowymi (pogrzeb; hespe(j)d), oraz z żałobą. Prawdopodobnie dotrwał do naszych czasów w stanie niekompletnym, w wersji powstałej już po zamknięciu redakcji Talmudu, opartej na tekście pochodzącym z okresu tan(n)aitów. Według innych teorii, E.R. powstał w środowisku palest. w czasach tanaitów, a w czasach amoraitów i gaonów został wzbogacony licznymi dodatkami. (Por. Ewel Zutarti)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem