Ettinger Icchak (Icie, Izaak) Aaron ben Mordechaj Zeew ha-Lewi

(1827 Lwów – 1891 tamże) – lwowski rabin ortodoksyjny, znawca literatury talmudycznej. Wywodził się ze znanej i zasłużonej rodziny rabinackiej. Podczas uroczystości bar-micwy, trzynastoletni E. wygłosił mowę, pod której wrażeniem rabin J.M. Ornstein przyznał mu dyplom rabinacki (por. smicha). Po śmierci ojca, E. przejął funkcję przewodniczącego (nasi) galicyjskiego kolelu chaluk(k)i palestyńskiej, a wkrótce potem (w 1866) został rabinem w Przemyślu. Porzucił jednak to zajęcie, powrócił do Lwowa i poświęcił się przede wszystkim pracy naukowej. Potem zajął miejsce rabina, Cwiego Hirsza Ornsteina, stając na czele lwowskiej gminy żydowskiej. E. cieszył się wśród współczesnych wielkim autorytetem, zarówno wśród ortodoksów, jak i zasymilowanej inteligencji (brał m.in. udział w łagodzeniu sporu między zwaśnionymi rodami cadyków sądeckich i sadagórskich, wydając wyroki; por. Halberstam(m)ów rodzina; sadagórska dynastia cadyków). Jest autorem halachicznych nowel (nowele talmudyczne), wydanych m.in. w zbiorze responsów jego ojca, pt. Maamar Mordechaj, oraz w zbiorach Szeerit Cwi i Szoel u-mesziw, a także pośm., pt. Szeelot u-tszuwot Mahari'a ha-Lewi (Lwów 1892).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem