Estera

nazywana też Hadasą (hebr. Ester = ukryta, od akad. Isztar; jid. Hadassa = mirt) – według tradycji rabinackiej, potomkini Saula, wywodząca się z królewskiego rodu bohaterka opowieści, zawartej w biblijnej Księdze Estery, odnoszącej się do wydarzeń, które – być może – miały miejsce w poł. V w. p.n.e. E., podobnie jak jej krewny, a zarazem opiekun, Mordechaj (Mardocheusz), zw. Sprawiedliwym (hebr. Mordechaj ha-Cad(d)ik; jid. Mordche lub Motche Hacadek), żyli w Suzie; byli Judejczykami uprowadzonymi do niewoli. E. została wybrana przez perskiego króla Ahaswerusa, identyfikowanego z Artakserksesem I, który nie był świadom jej pochodzenia, na królową (zastępując odtrąconą przez monarchę królową Waszti). Wraz z Mordechajem, który już raz ocalił królowi życie, doprowadziła do pokrzyżowania planów Hamana, pierwszego ministra i faworyta królewskiego, zmierzającego do wygubienia wszystkich Żydów w państwie perskim, w wyznaczonym drogą losowania dniu. I choć wyłudzonego wcześniej przez Hamana dekretu królewskiego nie można już było cofnąć, to Żydzi otrzymali prawo do obrony owego dnia; zabili tysiące wrogów. Owe wydarzenia upamiętnia święto Purim (Losów) oraz związany z nim Post Estery. Opowiadają też o nich lud. przedstawienia purimowe (purimszpile). W tradycji żydowskiej, E. uchodzi za jedną z czterech najpiękniejszych kobiet świata; podobnie jak mirt, ma doskonałe proporcje. Historia opowiedziana w Księdze Estery stanowiła temat wielu utworów literackich, muzycznych oraz licznych przedstawień malarskich. (Zob. też: Purim Katan; Szuszan Purim; hamantasze)

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem