Ester Raba

(hebr., dosł.: Wielka Księga Estery) – homiletyczny midrasz, poświęcony biblijnej Księdze Estery. Autor wykorzystał TJ i TB, midrasze (w tym Be-reszit Raba i Leviticus Raba) oraz dwa targumy. We wcześniejszej wersji E.R. składał się z 6 części, poprzedzonych poetyckimi wstępami; w późniejszej – z 10 (po podzieleniu ostatniej części na 5 dalszych). Pierwsza partia tekstu (cz. 1-5) pochodzi prawdopodobnie z okresu przed 550 n.e.; druga – z XI-XII w. W tekstach późniejszych wykorzystano hagadyczny materiał, zaczerpnięty z dzieła Targum Szeni (hebr., Drugie Tłumaczenie), midraszowej parafrazy Księgi Estery z VII lub pocz. VIII w., opartej na wcześniejszych źródłach palestyńskich i babilońskich, a nawet na pewnych motywach, zaczerpniętych z Koranu oraz Josipponu (pseudohistorycznej rozprawy z X w.). Ważnym etapem prac krytycznych nad E.R. było ukazanie się jej wydania z krytycznym wstępem S. Bubera (Ag(g)adat Ester, Warszawa 1896).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem