Epsztajn (Epstein) Jechiel Michael ha-Lewi

(1835 Bobrujsk – 1905 Nowogródek) – rabin, autor prac halachicznych. Studiował w jesziwie w Wołożynie (od 1842) pod kierunkiem Izaaka ben Chaima z Wołożyna. Piastował stanowisko rabina w Nowosybkowie (od 1862), gdzie mieszkało wielu zwolenników ruchu CHABAD, dzięki czemu nawiązał kontakt z Menachemem Mendlem z Lubawicz. Od 1874 był rabinem Nowogródka. Był autorem kilku dzieł, m.in.: Or le-jeszarim (hebr., Światło dla pobożnych) – komentarza do dzieła Sefer ha-Jaszar Jaakowa ben Meira TAM-a; cieszącego się wielką popularnością Aruch ha-szulchan (hebr., Nakrycie stołu; Warszawa 1891) – nowel halach. do czterech części Szulchan Aruch. We wstępie do tomu poświęconego Choszen (ha-)Miszpat podkreślił, że – podobnie jak Majmonides i J. ben E. Karo – zmuszony był podjąć trud kodyfikacji prawa religijnego dla swych współczesnych; reinterpretował tylko te przepisy, które miały znaczenie praktyczne. Na przełomie XIX i XX w. dzieło to stało się autorytatywną wykładnią halachiczną. Jego uzupełnieniem były, dostosowane do wymogów teraźniejszości, przepisy związane z uprawą roli, wywiedzione z najstarszych źródeł, którym nadał tytuł Aruch ha-szulchan le-at(t)id (hebr., Nakrycie stołu dla przyszłości [tj. dla przyszłych pokoleń]), wydane już po śmierci autora.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem