Epstein Władysław Wacław Włodzimierz

(1838 Warszawa – 1910 tamże) – inżynier; uczestnik powstania styczniowego; członek Rządu Narodowego (w 1863); syn Adama E.; wnuk Jakuba E. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie wyjechał do Paryża, gdzie odbył studia techniczne. Po powrocie do kraju żywo włączył się do ruchu niepodległościowego. Za rządów naczelnika Aleksandra Waszkowskiego, należał do Rady Referentów Skarbowych (wydz. zbierania podatków). Po aresztowaniu został skazany na cztery lata ciężkich robót i pozbawienie praw stanu, zamienione na rok więzienia w twierdzy modlińskiej.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand