Epstein Mosze (Mojżesz) Mordechaj

zw. Ilujem z Baksztów (1866 Bakszty – 1933) – talmudysta, rosz jesziwa. Kształcił się w jesziwie w Wołożynie, gdzie związał się z grupą studentów, należących do Chowewej Syjon. W 1893 został powołany przez swego teścia N.C. Finkla do współkierowania jesziwą w Słobodce. W 1923, podczas konferencji Agudat Israel w Wiedniu, został wybrany członkiem kolegium rabinów Centrali do Spraw Wyznaniowych. W 1924 przeniósł się wraz z większością studentów do siostrzanej jesziwy w Hebronie (potem w Jerozolimie). Lansował metodę studiowania prawa rel., opartą na analizie znaczenia poszczególnych jego przepisów, poprzez odniesienie do całości systemu prawa talmudycznego; przyjęła ją większość jesziw. Szczególną uwagę poświęcał studiom nad dziełami Majmonidesa i metodami, stosowanymi w jego halach. komentarzach. Zbiór wykładów E., poświęconych niektórym traktatom Miszny oraz części Szulchan Aruch, wydano pt. Lewusz Mordechaj (hebr., Szata Mordechaja, t. 1, 1901; t. 2, 1929; t. 3, 1946; t. 4, 1948).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Mosze Mordechaj Epstein - Epstein Mosze (Mojżesz) Mordechaj - Polski Słownik Judaistyczny
Mosze Mordechaj Epstein (kliknij, aby powiększyć)

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand