Eljowicz Maksymilian (Maks)

(1890 Raciąż k. Płocka – 1942 Treblinka) – malarz, grafik; także malarką była żona E. – Stefania z domu Frendler (1898-1942?). Artysta pochodził z ubogiej chasydzkiej rodziny rzemieślniczej; do 20 roku życia pracował jako zegarmistrz. Studiował w SSP w Warszawie u Stanisława Lentza (od 1911) i – po przerwie – od 1920. W 1920 służył w WP w dziale propagandy. Przyjaźnił się i współpracował z I.L. Perecem oraz działaczem, a od 1922 wiceprzewodniczącym Organizacji Syjonistycznej w Polsce, N. Dawidsohnem. Kontynuował studia w Paryżu i Monachium. Odwiedzał Palestynę. Debiutował w 1917 w TZSP. Pełnił honorowo funkcję kustosza zbiorów ŻTKSP. Malował głównie tradycyjne, zarówno w formie, jak i w kolorze kompozycji, realistyczne studia portretowe i portrety, ale też pejzaże i akty. O wiele ciekawsze są jego prace graficzne, w których artysta upraszcza, kubizuje formy, operuje geometrycznymi płaszczyznami oddzielonymi wyraźnym, linearnym konturem (Człowiek z kwiatem, Tragarz). Prace wystawiał w Polsce i za granicą. Projektował także wnętrza; zdobył I nagrodę na konkursie estetyki sklepów i lokali handlowych. Przed 1939 mieszkał w Warszawie. Podczas wojny przebywał w getcie warsz., gdzie – wraz z J. Śliwniakiem – wykonał witraże do sali recepcyjnej gmachu Judenratu oraz malowidła ścienne HiobŻydzi przy pracy. Malował też portrety oficerów niemieckich. Pracował w fabryce osełek, urządzonej przez A. Ostrzegę i W. Weintrauba, w dawnym ich atelier (przy ul. Mylnej 9a), gdzie znaleźli zatrudnienie także inni artyści żydowscy (m.in.: Hersz Cyna, H. Rabinowicz, R. Rozental, Śliwniak, S. Trachter, I. Tykociński). Latem 1942 fabryka weszła w skład szopu AHAGE-Zimmermann; 25 VIII 1942 wszyscy jego pracownicy zostali wywiezieni do Treblinki.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

„Portret rabina” Maksymiliana Eljowicza - Eljowicz Maksymilian (Maks) - Polski Słownik Judaistyczny
„Portret rabina” Maksymiliana Eljowicza (kliknij, aby powiększyć)

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand