Eliezer ben Natan z Metzu

(ok. 1090-1170) – autor halachicznych komentarzy (halacha) i poezji liturgicznych. Przewodził synodowi 150 rabinów z Niemiec i Francji, którzy postanowili, że żaden Żyd nie może wnosić do sądu nieżydowskiego sprawy przeciw innym Żydom oraz ubiegać się o urząd w gminie żydowskiej przy poparciu władz chrześcijańskich. Napisał komentarze Ewen ha-Ezer i Ewen ha-Rosza, do trzech pierwszych porządków Talmudu, zawierające m.in. informacje o działalności gospodarczej Żydów w Europie Wsch., kronikę prześladowań Żydów podczas pierwszej wyprawy krzyżowej (1096), poezje liturgiczne, modlitwy pokutne oraz responsy.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand