Eli

(hebr., Bóg jest wzniosły); Heli (grec.) (XI w. p.n.e.) – arcykapłan sanktuarium w Szilo; jeden z Sędziów Izraela; wychowawca Samuela, wspominany w Biblii (1 Sm 1,9 i n.; 1 Krl 2,27). Noszone przez jego synów imiona pochodzenia egipskiego potwierdzały tradycję, według której ród ten został wyznaczony do posługi kapłańskiej jeszcze w Egipcie. E. jest jednym z bohaterów opowieści o narodzinach Samuela (por. Han(n)a) i przekazaniu przyszłego proroka na wychowanie. W Szilo Samuel rozpoczął też swą misję prorocką, m.in. przepowiadając E. karę bożą, która miała spaść na niego i jego ród, za pobłażanie synom; występni młodzieńcy zginęli w bitwie z Filistynami, a Arka Przymierza wpadła w ręce nieprzyjaciół. Na wieść o tych nieszczęściach E. zginął, spadając z tronu. Proroctwo dopełniło się, gdy potomek E., Abiatar, został pozbawiony urzędu arcykapłana przez Salomona. W hag(g)adzie przede wszystkim rozwijany był wątek, związany z narodzinami Samuela (m.in. to, że E. początkowo uznał Hanę za nietrzeźwą, przedstawiano jako efekt braku natchnienia bożego) oraz z grzesznymi synami (jeden z nich nie grzeszył, ale został ukarany za to, że nie protestował przeciw występkom brata).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem