El Olam

(hebr., dosł.: Bóg Świata; przen.: Bóg Wiekuisty) – określenie Boga, użyte po raz pierwszy w BH przez patriarchę Abrahama, jako wezwanie Stwórcy (Rdz 21,33). (por. Imiona Boga)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand