El Male Rachamim

(hebr., Boże Pełen Miłosierdzia) – nazwa modlitwy (a zarazem jej pierwsze słowa) za duszę zmarłego (por. modlitwy za zmarłych), odmawiana w tradycji aszkenazyjskiej podczas pogrzebu, w rocznicę śmierci, podczas świąt, kiedy wspomina się zmarłych i w czasie odwiedzania grobów na cmentarzu. W niektórych gminach odmawia się ją w szabat, za zmarłego, którego rocznica śmierci wypada w nadchodzącym tygodniu. Jeśli pogrzeb ma miejsce w dniu, kiedy nie odmawia się Tachanun, pomija się również E.M.R. Jeżeli takiego dnia wypadnie rocznica śmierci, modlitwę przenosi się na inny dzień. E.M.R. jest modlitwą indywidualną i do jej odmawiania nie jest wymagany minjan. Jeśli jest ona odmawiana w synagodze, szalijach cibur prawą ręką trzyma Torę (por. reguła prawej ręki), aby wprowadzić się w odpowiedni nastrój, i wypowiada modlitwę w wielkim skupieniu. Początkowo E.M.R. odmawiano za ofiary wypraw krzyżowych i powstania Chmielnickiego. W różnych częściach Europy funkcjonowały różne jej wersje; znane są 22 odmiany tekstu modlitwy.

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem