El Eljon

(hebr., Bóg Najwyższy) – określenie Boga; jako takie używane było bez rodzajnika określonego ha-[Eljon], w rozumieniu [Ten Konkretny] Najwyższy. Pierwotnie oba jego człony, tj. El oraz Eljon były używane niezależnie (osobno), dopiero później zostały połączone w jedno pojęcie, co nadało mu wspomniane znaczenie. W przeciwieństwie do wyobrażeń pogańskich, związanych z panteonem bóstw, dla Izraelitów pojęcie to było nośnikiem treści, dotyczących Bożej transcendencji, ukazujących naturę jedynego prawdziwego Boga. (por. Imiona Boga)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand