El Brit

(hebr., Bóg Przymierza) – określenie Boga, użyte w biblijnej Księdze Sędziów (9,46) w formie Baal Brit, utożsamianej w wielu przypadkach z pogańskim bożkiem. Prawdopodobnie słowo baal zostało użyte tam w znaczeniu „pan”, „właściciel”, „mistrz”. Dopiero w czasach Salomona zaczęto uważać je za imię jednego z kananejskich bożków, a przez to unikać go w określeniach jedynego Boga Izraela, a nawet – według późniejszej tradycji – zamieniać na słowo boszet (hebr., wstyd). (por. Imiona Boga)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand