Eisenberg Abraham

(1879 Wilno – 1956 Nowy Jork) – rzeźbiarz, dramaturg, teatrolog. Studiował w Warszawie i w Paryżu. Po powrocie z Francji osiadł w Warszawie (ok. 1898). Brał udział (do 1913) w wystawach, organizowanych przez TZSP; w drugiej wystawie artystów żydowskich w Warszawie (1913), oraz w wystawie na rzecz Towarzystwa Ochron dla Dzieci Wyznania Mojżeszowego (1916). Po I wojnie światowej związał się z Trupą Wileńską, z którą w 1924 przeniósł się do Nowego Jorku. W jego twórczości rzeźbiarskiej przeważały dzieła o tematyce żydowskiej (Bezdomni, O zmroku, Pogrzeb w małym miasteczku), związane z nurtem naturalistycznym i symbolicznym. E. wykonywał liczne studia portretowe, m.in. U. Acosty, I.L. Pereca, Stanisława Wohla. Zajmował się także grafiką.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand