Einsatzgruppen des Sicherheitsdienstes und der Sicherheitspolizei

(niem., Oddziały Operacyjne Służby Bezpieczeństwa i Policji Bezpieczeństwa) – ruchome grupy operacyjne policji bezpieczeństwa, przeznaczone do działania na terenach okupowanych. Ich zadaniem była troska o bezpieczeństwo na zapleczu frontu i zwalczanie potencjalnych wrogów Rzeszy; najpierw działały na terenie Austrii i Czechosłowacji. W Polsce użyto sześciu E. des S. und der S., w sile ok. 2 400 funkcjonariuszy; wymordowali oni ok. 15 tys. Żydów i przedstawicieli polskiej inteligencji. Nie ma dowodów na to, by wydano tym jednostkom osobny rozkaz wykonywania działań skierowanych przeciwko Żydom. Do grudnia 1939 Oddziały – wespół z władzami cywilnymi i wojskowymi – zajmowały się również koncentracją Żydów w większych miejscowościach i organizacją Judenratów. Podczas agresji Niemiec na Związek Radziecki dowództwo E. des S. und der. S. otrzymało prawo podejmowania decyzji (bez udziału centrali w Berlinie), zadanie likwidacji członków aparatu partyjnego, oraz – w praktyce – wszystkich Żydów. Ze sprawozdania jednej z sekcji Einsatzgruppe A wynika, że do 25 XI 1941 jej ofiarą padło 1064 komunistów, 56 partyzantów, 653 chorych psychicznie, 44 Polaków, 28 radzieckich jeńców wojennych, 5 Romów, 1 Ormianin i 136 421 Żydów. Udział w masowych egzekucjach, wymagający bezpośredniego kontaktu kata i ofiary, wywierał destrukcyjny wpływ na psychikę członków E. des S. und der S., co skłoniło RSHA do szukania nowych metod masowego zabijania i – w konsekwencji – organizowania ośrodków zagłady; było to impulsem do wejścia na zasadniczy etap „ostatecznego rozwiązania” kwestii żydowskiej, czyli podjęcia eksterminacji bezpośredniej. Ofiarą E. des S. und der S. padło 1 mln 200 tys. Żydów oraz setki tysięcy ludzi innych narodowości. PS

Autor hasła: Paweł Szapiro

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem