Einsatz Reinhard

(niem.) – nazwa specjalnego oddziału, utworzonego jesienią 1941 na potrzeby realizacji akcji eksterminacji Żydów na terenie GG (Akcja Reinhard), działającego pod bezpośrednim zwierzchnictwem SS-Hauptsturmführera Hansa Hoflego. W skład E.R. weszło 450 Niemców, w tym 92-osobowa grupa dotychczas zatrudniona przy realizacji programu eutanazji, posiadająca doświadczenie, m.in. w stosowaniu gazu (Cyklon B), jako środka masowego mordowania. Spośród członków tej ekipy wyznaczano dowódców poszczególnych pododdziałów E.R., w tym komendantów ośrodków zagłady, oraz formowano trzon ich niemieckich załóg (20-30 osób). Sztab Akcji Reinhard utworzył także specjalną jednostkę pomocniczą z ukraiń. i łotewskich ochotników, w większości radz. jeńców wojennych, zwanych askarisami, szaulisami lub po niemiecku – „Trawniki Männer”. Przeszkolono ich w obozie w Trawnikach, umundurowano na czarno, uzbrojono oraz podzielono na kompanie i plutony, dowodzone przez Niemców. W każdym ośrodku zagłady znalazło się 90-120 Ukraińców; używano ich także podczas akcji w gettach i eskortowaniu transportów do ośrodków zagłady. Ofiarą stosunkowo nielicznego E.R. padły ponad 2 mln. ludzi. PS

Autor hasła: Paweł Szapiro

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand