Einhorn Aron

(1884 Kiejdany – 1942 Otwock?) – dziennikarz. Studiował na Sorbonie. Od 1905 współpracował z prasą żydowską, krajową i zagraniczną, w tym przede wszystkim z ukazującą się w języku jidysz. Był wieloletnim współpracownikiem „Hajntu”. Zajmował wyjątkową pozycję w żydowskim światku dziennikarskim; m.in. był prezesem sądu dyscyplinarnego przy sekcji żydowskiego Syndykatu Dziennikarzy w Warszawie. W czasie okupacji przebywał w getcie warszawskim. Załamany warunkami bytu, czynił rozpaczliwe wysiłki, by wyjechać do Palestyny; nieszczęśliwy zbieg okoliczności sprawił, że pozostał w okupowanej Polsce. Współpracował z Żydowską Samopomocą Społeczną (m.in. redagował jej sprawozdania). Skierowany przez Joint na leczenie płuc do Otwocka, prawdopodobnie zginął w sierpniu 1942, podczas akcji likwidacyjnej tamtejszego getta (według E. Ringelbluma, E. nie podjął próby ratunku; został zastrzelony w swoim pokoju); wkrótce potem zginęła jego żona i dzieci.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand