Eichenbaum (Gelber) Jakub

(1796 Krystianpol – 1861 Kijów) – matematyk, poeta, piszący w języku hebrajskim. Został ożeniony w wieku 8 lat. Studiując kabałę poznał początki matematyki. Zainteresowanie naukami świeckimi spowodowało odrzucenie go przez środowisko ortodoksyjne i rozpad małżeństwa, oraz skazało na wieloletnią tułaczkę. Z wpływami haskali E. zetknął się w Zamościu (1815), gdzie ponownie się ożenił. Obarczony liczną rodziną, zwrócił się do I.B. Lewinsona (1843) o pomoc w zdobyciu pracy w którejś z tzw. „kazionnych” szkół. Został zarządcą szkoły żydowskiej w Kiszyniowie (1844) oraz inspektorem Szkoły Rabinów w Żytomierzu (1850). Jest autorem wierszy: Kol zimra (hebr., Głos pieśni, 1836; w większości tłumaczone); Ha-Kraw (hebr., Bój, 1840; opis partii szachów, jako bitwy; przekład ros. 1847). Drugiemu z wymienionych utworów przypisywano ważną rolę w rozwoju poezji hebrajskiej. Rozgłos przyniosły mu dysputy matematyczne z żydowskim biblistą Samuelem Dawidem Luzzatto i francuskim matematykiem, Louisem Beniaminem Francoeurem. E. przełożył na hebr. Elementy geometrii Euklidesa i kurs matematyki Francoeura (oba nie zostały wydane) oraz opublikował Chochmat ha-szi’urim (hebr., Wiedza o miarach [stosunkach], 1857; wprowadzenie do arytmetyki).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem