Eger (Eiger) Salomon (Szlomo) ben Akiwa (Akiba, Akiwe)

(1786 Leszno – 1852 Poznań) – rabin, talmudysta, wpływowy i zamożny kupiec warszawski oraz działacz społeczny; syn Akiwy ben Mosze E.; ojciec Judy Lejba E. Kształcił się pod kierunkiem ojca. Jako kupiec, odgrywał znaczącą rolę w życiu społeczności Żydów warszawskich; był członkiem Dozoru Szkół Elementarnych i zastępcą członka Komitetu Starozakonnych. Podczas powstania listopadowego utracił majątek i w 1835 objął posadę rabina we Frankfurcie n. Menem oraz w Kaliszu. Po śmierci ojca objął po nim rabinat w Poznaniu (od 1839). Był przeciwnikiem judaizmu reformowanego (m.in. poparł G. Tiktina w jego sporze z A. Geigerem). W żydowskim osadnictwie rolniczym widział szansę polepszenia warunków bytu Żydów w Wielkopolsce. Prowadził ożywioną działalność społeczną; w 1846 założył Towarzystwo Centralne dla Skolonizowania Żydów, dążące do osiedlania Żydów wielkopolskich na roli. Wspierało je 21 gmin. Cios tej inicjatywie zadało powstanie wielkopolskie (1848); ostatecznie zakończyła się ona fiaskiem w 1850. E. był także zasłużony w organizowaniu zbiórki chaluk(k)i. Wziął też udział w kampanii na rzecz emancypacji Żydów w państwie pruskim. Był zwolennikiem asymilacji Żydów wielkopolskich do kultury niemieckiej. Obok biografii swego ojca (1862), opublikował m.in. glosy do Talmudu i kodeksu I. Alfasiego pt. Giljon MAHARSZA (1859) oraz noty do Jore Dea, pt. Giljon ReSZA (1859), które następnie – jako dodatki – weszły do Talmudów, wydawanych przez wileńską oficynę Rommów, oraz responsy Ig(g)erot sof(e)rim (1929).

Autorzy hasła: Paweł Fijałkowski, Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Salomon ben Akiwa Eger - Eger (Eiger) Salomon (Szlomo) ben Akiwa (Akiba, Akiwe) - Polski Słownik Judaistyczny
Salomon ben Akiwa Eger (kliknij, aby powiększyć)

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem