Eger (Eiger) Salomon (Szlomo) ben Akiwa (Akiba, Akiwe)

(1786 Leszno – 1852 Poznań) – rabin, talmudysta, wpływowy i zamożny kupiec warszawski oraz działacz społeczny; syn Akiwy ben Mosze E.; ojciec Judy Lejba E. Kształcił się pod kierunkiem ojca. Jako kupiec, odgrywał znaczącą rolę w życiu społeczności Żydów warszawskich; był członkiem Dozoru Szkół Elementarnych i zastępcą członka Komitetu Starozakonnych. Podczas powstania listopadowego utracił majątek i w 1835 objął posadę rabina we Frankfurcie n. Menem oraz w Kaliszu. Po śmierci ojca objął po nim rabinat w Poznaniu (od 1839). Był przeciwnikiem judaizmu reformowanego (m.in. poparł G. Tiktina w jego sporze z A. Geigerem). W żydowskim osadnictwie rolniczym widział szansę polepszenia warunków bytu Żydów w Wielkopolsce. Prowadził ożywioną działalność społeczną; w 1846 założył Towarzystwo Centralne dla Skolonizowania Żydów, dążące do osiedlania Żydów wielkopolskich na roli. Wspierało je 21 gmin. Cios tej inicjatywie zadało powstanie wielkopolskie (1848); ostatecznie zakończyła się ona fiaskiem w 1850. E. był także zasłużony w organizowaniu zbiórki chaluk(k)i. Wziął też udział w kampanii na rzecz emancypacji Żydów w państwie pruskim. Był zwolennikiem asymilacji Żydów wielkopolskich do kultury niemieckiej. Obok biografii swego ojca (1862), opublikował m.in. glosy do Talmudu i kodeksu I. Alfasiego pt. Giljon MAHARSZA (1859) oraz noty do Jore Dea, pt. Giljon ReSZA (1859), które następnie – jako dodatki – weszły do Talmudów, wydawanych przez wileńską oficynę Rommów, oraz responsy Ig(g)erot sof(e)rim (1929).

Autorzy hasła: Paweł Fijałkowski, Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Salomon ben Akiwa Eger - Eger (Eiger) Salomon (Szlomo) ben Akiwa (Akiba, Akiwe) - Polski Słownik Judaistyczny
Salomon ben Akiwa Eger (kliknij, aby powiększyć)

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand