Edels (Ejdełes) Samuel (Szmuel) Eliezer ben Jehuda ha-Lewi

zw. MAHARSZA (akr. od More(j)nu ha-raw rabi Szmuel Edels) (1555 Poznań [1560 Kraków] – 1631 Ostróg) – rabin, ceniony talmudysta i komentator. Przez 20 lat był rektorem jesziwy w Poznaniu (łożyć na nią miała jego teściowa Ejdla, od niej też pochodziło nazwisko matronimiczne uczonego), po 1609 przeniósł się do Chełma, a następnie do Lublina (później do Tykocina?). W podeszłym wieku został wybrany na rabina w Ostrogu. Był jednym z największych autorytetów rabinackich na przeł. XVI i XVII w. Sprzeciwiał się nadużywaniu metody pilpulu w dysputach religijnych Hag(g)adę wyjaśniał na sposób alegoryczny lub racjonalny. Przejawiał zainteresowania kabalistyczne (nauka o wędrówce dusz; gilgul neszamot). Od 1590 uczestniczył w posiedzeniach Sejmu Żydów Polskich w Lublinie i Jarosławiu. Napisał komentarze talmudyczne, częściowo wydane w zbiorach Chid(d)usze(j) halachotChid(d)usze(j) ag(g)adot oraz – nie zachowane – responsy.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem