E(j)ruwin (E(j)ruwim)

(l.mn., hebr., Obrządki ustalające wspólnotę przestrzeni i umożliwiające wyjście z domu, czy przenoszenie czegokolwiek w szabat, oraz zezwalające w dniu świątecznym, który przypadł w piątek, przygotować jadło na szabat, od e(j)ruw = zmieszanie) – drugi traktat drugiego porządku Miszny (Moed), liczący 10 rozdziałów. Stanowi kontynuację poprzedzającego go rozdziału pt. Szabat. Zawiera przepisy i wskazówki, pomagające uniknąć naruszenia ograniczeń prawnych, związanych ze świętowaniem szabatu (e(j)ruw), w szczególności odnoszących się do podróżowania i w ogóle poruszania się w tym czasie. Traktat ten został uzupełniony komentarzami w TJ, TB i Tosefcie.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand