E(j)cha Raba

(hebr., Wielkie Lamentacje) – homiletyczny midrasz do biblijnej księgi Lamentacji, jeden z najstarszych (obok Be-reszit Raba i Leviticus Raba), jakie powstały w Erec Israel. Został zredagowany w VI w. Wiele zawartego w nim materiału znajduje się też w TJ. Panuje pogląd, że midrasz E.R. nie czerpał bezpośrednio z Talmudu, ale raczej obydwa korzystały z bogatego zbioru hag(g)ad.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand