Dykman Salomon (Szlomo)

(1917 Warszawa – 1965) – tłumacz i krytyk literacki. Pochodził z rodziny rabinackiej o tradycjach literackich. W Warszawie ukończył gimnazjum hebrajskie w 1934, później studiował w Instytucie Nauk Judaistycznych. Współpracował z licznymi czasopismami polsko-żydowskimi (m.in. z: „Opinią”, w której debiutował w 1934; „Nowym Dziennikiem”; „Chwilą”; „Sterem”). W czasie II wojny światowej znalazł się w Związku Radzieckim, gdzie m.in. pracował jako nauczyciel języka hebrajskiego w Bucharze. Aresztowany w 1944 za działalność syjonistyczną, został skazany na 15 lat pobytu w łagrze na Kołymie. Po zwolnieniu z łagru w 1957 repatriował się do Polski. W 1960 wyemigrował do Izraela. Jest autorem przekładu wyboru wierszy N. Bialika na język polski oraz licznych przekładów klasycznej literatury grecskiej i rzymskiej na język hebrajski, w tym dzieł Wergiliusza, Owidiusza, Sofoklesa i Ajschylosa.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem