Duker Abraham Gordon

(1907 Rypin – 1987 Nowy Jork) – historyk. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych w 1923. Początkowo pracował w bibliotece Jewish Theological Seminary w Nowym Jorku (1927-1933) oraz Graduate School of Jewish Social Work (1934-1938). Potem, do 1943, był pracownikiem American Jewish Committee, i z jego ramienia kierował wydawaniem kilku czasopism, w tym „Contemporary Jewish Record”. Był też redaktorem kilku kwartalników; wydawał „Jewish Social Studies” (od 1952) oraz Universal Jewish Encyclopaedia (1939-1943). Kierował Spectrus College of Judaica w Chicago (1956-1962). W 1963 objął stanowiska dyrektora biblioteki oraz profesora historii i instytucji społecznych Yeshiva University w Nowym Jorku. Interesował się socjologią Żydów w Stanach Zjednoczonych, ale przede wszystkim – dziejami Żydów w Polsce. Właśnie ten ostatni przedmiot badań sprawił, że w amerykańskim środowisku naukowym pozostawał nieco na uboczu. D. jest autorem wielu artykułów i książek, poświęconych dziejom Żydów w Polsce, m.in. bardzo interesujących tez, dotyczących mesjanizmu żydowskiego i jego związków z mesjanizmem polskim. Wiele jego prac nie doczekało się publikacji, w tym The Polish „Great Emigration” and the Jews: Studies in Political and Intellectual History (1956). Uczony podtrzymywał też kontakty z przedstawicielami polskiego środowiska naukowego.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand