Dubs Marek

(1801 Lwów – 1874 tamże) – rabin. Pochodził z zamożnej kupieckiej rodziny, zasłużonej dla gminy żydowskiej we Lwowie. W młodości otrzymał staranne wykształcenie religijne i świeckie; był zwolennikiem oświecenia żydowskiego. W 1842 został członkiem, mianowanego przez władze, zarządu komisarycznego gminy; był współzałożycielem Deutsch Israelitisches Bethaus; w 1848 wszedł w skład Rady Miejskiej Lwowa. W 1861 wystąpił jako kandydat na posła do sejmu galicyjskiego, z programem autonomicznym (pol.), jako kontrkandydat popieranego przez władze centralisty, Majera Münza; wszedł w skład sejmu wraz z dr. Sz. Samelsohnem z Krakowa i Majerem Kallierem z Brodów. Podczas obrad parlamentarnych wielokrotnie występował z postulatami zniesienia ograniczeń praw ludności żydowskiej. Znany był także ze swej działalności charytatywnej, szerokich zainteresowań (historią, archeologią, językoznawstwem, ekonomią), publicystyki i twórczości literackiej. Współpracował z prasą, m.in. z: „Ocar Nechmad”, „Kerem Chemed”, „He-Chaluc”, „Gazetą Lwowską”, „Dziennikiem Literackim”. Wraz z A. Krochmalem i S. Modlingerem wydał trzy rozprawy hist. pt. Sde(j) cofim (Lwów 1860).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem