Dubno Salomon ben Joel

(1738 Dubno – 1813 Amsterdam) – biblista, filozof i poeta hebrajski. Studiował we Lwowie u rabina Salomona Chelma, a potem w Amsterdamie i Berlinie (1767-1772). Następnie był nauczycielem syna M. Mendels(s)ohna. To on miał nakłonić ojca swego ucznia do dokonania tłumaczenia BH na j. niem. i opatrzenia jej komentarzem; współpracował też w opracowaniu tego kluczowego dla narodzin haskali dzieła. W 1781 przeniósł się do Wilna, które opuścił w 1786, wracając do Niemiec, a potem do Amsterdamu. Tam opublikował Tik(k)un soferim, masorecki komentarz (masora i masoreci) do Pięcioksięgu (1803), w który – stosując się do wymogów średniowiecznej egzegetyki – wplótł historyczne i geograficzne objaśnienia. Publikował także swe poezje hebrajskie oraz wydał jeden z dramatów M.Ch. Luzzatto.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Salomon ben Joel Dubno - Dubno Salomon ben Joel - Polski Słownik Judaistyczny
Salomon ben Joel Dubno (kliknij, aby powiększyć)

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand