„Dostrzegacz Nadwiślański - Der Beobachter an der Weichsel”

tygodnik założony i redagowany przez A. Eisenbauma; wydawany w Warszawie od grudnia 1823 do sierpnia 1824 fracta-pagina w języku jidysz i polskim (w obu o jednakowej treści), w nakładzie 150 egzemplarzy. Było to pierwsze czasopismo żydowskie wydawane w języku polskim (subsydiowane przez Komisję Rządową Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, w celu „szerzenia oświaty wśród Żydów”). Ogółem ukazały się 44 numery pisma. Prowadzone w nim działy, takie jak „Wiadomości krajowe” (zawierające przeważnie dekrety rząd., zarządzenia oraz informacje oficjalne), „Wiadomości zagraniczne”, „Wiadomości handlowe”, „Rozmaitości”, „Artykuły nadesłane”, „Doniesienia” (ogłoszenia, „uwiadomienia” itp.) – zawierają wiele ważnych i ciekawych materiałów, odzwierciedlających życie Żydów na początku XIX wieku.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand