Dosa ben Saadja

(ok. 930 Sura – 1017) – talmudysta, gaon w Surze (od ok. 1013); syn gaona Saadji ben Josefa. Prowadził studia filozof., napisał rozprawę przeciw poglądom o wieczności materii oraz biografię swego ojca.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand