„Diwre(j) Akiwa”

zob. w: Agudat ha-Noar ha-Iwri „Akiba”

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand